فکــر ، عشــق ، زیبــایی
سوق دادن فکر خود به سمت مثبت اندیشی . عشق . خوبی و زیبایی
قالب وبلاگ

روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت : شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!

خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟

آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...

خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی ؟!... بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد .

اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : « کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند » .

و هم او در جایی دیگر می گوید : « آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند » .

امیدوارم همه ما ارزش زندگی را بدانیم و برای شادی هم بکوشیم


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ شنبه یازدهم بهمن 1393 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 5:27 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

جمـلات الهـام بخـش براي زندگـي


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 5:17 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

 

خدایا من طاقت غم رو ندارم  

شادی پای خودم  

گرفتن غم هام پای تو


موضوعات مرتبط: موفقیت، آرزوها، زندگی، شادی و آرامش، خدا
[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 5:18 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
چگونه شاد باشیم؟ 

 برگرفته از وبلاگ قطره های الماس


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش
[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 10:59 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺖ؛
ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞ
ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ
ﺩﺭ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﻪ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺭﺕ
ﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﻭﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ؛ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﯾﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻭﻣﺤﮑﻤﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﻭﺧﺮﻭﺵ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﻧﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ، ﺩﺭﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﺭﻭﺗﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﺨﺖ ﻭﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺯﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻧﺮﮊﻯ ﺩﺍﺩﻩ؛ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﻌﻢ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ،
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻧﺴﯿﻢ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .
ﺗﻘﺪﯾﻢ به ﺩﻭﺳﺘﺎن ﺧﻮبم که ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﻣﺜﻪ ﻋﻄﺮ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ....سربلندو برقرارباشید


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 10:4 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

اين متن قشنگ كمي آرامش ميده


دل بــســـپــار...

به آتشی که نمى سوزاند
" ابراهیم " را

و دریایى که غرق نمی کند
" موسى " را

نهنگی که نمیخورد
"یونس"را

کودکی که مادرش او را
به دست موجهاى " نیل " می سپارد
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
که اگر همه ی عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ،
" نمی توانند "
پس
به " تدبیرش " اعتماد کن
به "  حکمتش " دل بسپار
به او " توکل " کن
و به سمت او ”قدمی بردار : سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
 میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ  ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ
ﻋﻤﯿﻖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
بودن را
ﺑﭽﺶ
ﺑﺒﯿﻦ
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن.....


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 6:19 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

به بقالی یا سوپر مارکت های محله های فقیر نشین برید و از مغازه دار بخواهید دفتر بدهی مشتریان رو بهتون نشان بده.بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهیم یافت که اجناس و مایحتاجشون را به صورت نسیه میخرن و صبر میکنن تا یارانه را دریافت کنن و یا از جایی بهشون کمک برسه.خواهید دید که حجم بدهی هاشون در دیدگاه شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست، بدهی هایی که قادر به پرداخت آنان هستید را پرداخت کنید، حتی توانستید جزیی از اون را پرداخت کنید. هرماه یا هر وقت توانستید این کار را در مغازه های مختلف انجام بدین تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده ها شود.اگر قادر به کار نیستید این ایده و فکر را به دیگران بگید، شاید دیگران بتوانند به آن عمل کنند.اطمینان داشته باشید ارزش این کار اگر از پخش غذای نذری در مساجد بیشتر نباشد، کمتر نیست.پس بخاطر نیازمندان این متن را انتشار دهید.


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 9:9 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ !

ﻣﺮﺩ گفت:ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ !

ﻣﺮﮒ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ..

ﻣﺮﺩ : ﺧﻮﺏ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ .!!!

ﻣﺮﮒ ": ﺣﺘﻤﺎ".

ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ..

مرﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ..

ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ .!!!

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ تلاش ﮐﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ...!!!

کلاغ وطوطی هر دو زشت آفریده شدند.

طوطی اعتراض کرد وزیبا شد اما کلاغ راضی بود به رضای خدا، امروز طوطی در قفس است وکلاغ آزاد...!!

پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه نشوی!

هرگز به خدا نگو چرااااا؟


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ] [ 12:45 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ...
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ..
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ...
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯿﻪ...
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯿﺎﻡ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻡ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻟﯽ ﻟﯽ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺧﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ...
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻋﯿﺪﯼ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻮﻻﯼ ﺗﻪ ﻗﻠﮏ...
ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺰﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻢ ﻣﻴﺮﻓﺖ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﺮﺩ...
ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺸﺪ...
ﭼﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ....
ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ...


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا
[ یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 ] [ 9:57 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

ایده هایی برای فرار از روزمرگی 

1

زندگی پر از زیبایی و لحظه های هیجان انگیزه. به هر بخشی از اون که نگاه کنید، کارها و عادت هایی وجود داره که میتونه روحیه تون رو از این رو به اون رو کنه و مسیر زندگیتون رو از روزمرگی ها خارج کنه. درسته که گشتن دور دنیا و سفر کردن خیلی لذتبخشه، اما این دلیل نمیشه که سکونت داشتن در یک مکان به زندگی حوصله سر بر و بی هیجانی تبدیل بشه.

هر روزی که از خوب بیدار میشیم، هزاران دلیل برای داشتن هیجان و ذوق برای شروع یک روز متفاوت دور و برمون وجود داره. ما دوست داریم بهتون کمک کنیم این بهانه های کوچک خوشبختی رو در اطرافتون شناسایی کنید و برای خودتون حس های جدید و خوشحال کننده بسازید. به همین خاطر هر دوشنبه، یه سری ایده برای امتحان کردن یه کار جدید بهتون پیشنهاد میدیم.

ایده های این هفته برای فرار از روزمرگی و به دست آوذدن حس های خوب و هیجان انگیز رو از دست ندین. شاید یکی از این ایده ها بتونه یک روز شما رو در این هفته به یک روز بیاد موندنی تبدیل کنه.

۱_ کمی به طبیعت نزدیک شو.

۲_ یک غذای جدید رو امتحان کن.

۳_ یک مزه جدید بستنی رو تست کن.

۴_ یک ورزش جدید رو فقط برای چند ساعت امتحان کن.

۵_ عادت های آدم های خوشحال رو تمرین کن.

۶_ هر چند وقت یک بار به خانواده زنگ بزن.

۷_ کمی در شبکه های اجتماعی فعالیت کن.

۸_ یکی از شلوغ ترین جاهای خونه رو مرتب کن.

۹_ یک عطر جدید بزن.

۱۰_ یک شب رو با بازی های تخته ای و فکری بگذرون.


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 ] [ 1:7 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست...

 برای کسی که دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح"

شاید همه آنچه در زندگی می خواهم را نداشته باشم اما آنقدر مورد لطف خدا هستم که همه آنچه نیاز دارم فراهم است. به همین خاطر شکرگزارم

وقتی دعا میکنی، دعای تو از این جهان خارج میشود و به جایی میرود که هیچ زمانی نیست.

دعایت به قبل از پیدایش عالم میرود.

دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را مینویسند میرود.

و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد.


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 ] [ 1:6 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 


 چقدر اين متن رو دوست دارم :


ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...!!!
ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ...
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ
ﭼﭙﺶ !!!
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ...!!!
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ...گل بود،،،،،
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ
ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!!
آنکه تو را میخواهد!!!!
به هر بهانه ای میماند!!!!!! 


* زنده ياد حسين پناهی*

[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 11:57 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

دوستان معجزه زندگي اند.

گاه در اوج غم و غصه و درد،

يادي از خنده، و يا لبخندي،

گِرهی از دل پردرد تو را وا بِكند،

مرهم زخم تو، پيدا بكند.

گرچه شايد،

حتي،

نه تو او را ديده اي

و نه اميد به ديدارش هست.

ولي از بوي خوش پاكي و زيبايي او

که در این نزدیکی است،

دل طوفان زده ات، گرم شود.

و تو خود ميبيني

غرق شادي شده اي.

پس تو هم باور كن

دوستان معجزه ی زندگی اند


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 12:18 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

مهربان پروردگارم ..........
از من دور نیستی که به دور دست ها بنگرم!
از دیده ام نرفته ای که دیدنت را آرزو کنم!
پنهان نبوده ای که برای پیدا کردنت از پای در آیم!
با همه ناپیدایی در همه جا پیدایی ...
الهی تو در جویبار رگ هایم جریان داری!
در همه نفسهایم جاری هستی!
در شگفتی های وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای
هر تپش دلم تو را فریاد می زند!
خدایا در کعبه چرا؟! تو در دیده منی ...
سر گشتگی ،در بادیه ها چرا؟! تو در دل منی ...
در بی سوئی ها و بی کرانگی ها چرا؟! تو در جان منی .............
نازنین خدای من,امروز برای همه دوستانم، عشق حقیقی,سلامتی,آرامش و نیکبختی را آ رزو دارم.
خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است.
و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن....
الهی آمین........


موضوعات مرتبط: موفقیت، آرزوها، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه پانزدهم دی 1393 ] [ 12:2 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

پولدارى؛
منش است و ربطى به ميزان دارايى ندارد...

گدايى؛
صفت است و ربطى به بى پولى ندارد...

دانايى؛
فهم و شعور است و ربطى به مدرك تحصيلى ندارد...

نادانى؛
ياوه گويى است و ربطى به زياده گويى ندارد...

دشمن؛
نمايشى از كمبودها و ضعف هاى خويش است و ربطى به بدسرشتى و بدخواهى طرف مقابل ندارد...

يار؛
همدلى است و ربطى به همراهى و پر كردن كمبود ندارد...

وقتى گرسنه اى، يک لقمه نان خوشبختی است...
وقتى تشنه اى، يک قطره آب خوشبختی است...
وقتى خوابت می آید، يک چرت كوچك خوشبختی است...
خوشبختى يک مشتى از لحظات است...
يک مشت از نقطه هاى ريز، كه وقتى كنار هم قرار مى گيرند، یک خط را ميسازند به نام زندگی.......قدر خوشبختی هایتان را بدانید....


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

مادري پیر مرا،
نکته ای زیبا گفت!
از بد دنیا گفت!
گفت طاووس مشو
که به عیبت خیزند،
گر شوی شعله شمع،
زیر پایت ریزند!
گفت: پروانه مشو،
که به سرگردانی،
لای انگشت کتاب،
سالها میمانی!
نه زمین باش نه خاک،
که تو را خوار کنند،
وانگهی ذهن تو را،
پر ز مرداب کنند!
آسمان باش که خلق،
به نگاهت بخرند!
وز پی دیدن تو،
سر به بالا ببرند.

 


آسمان باش عزیز
: ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ !
ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺲ ﻛﻦ !
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﮔﻮﺵ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻲ ﺷِﻜﻮﻩ ﻛﻨﻲ !
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺧﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺮﺍ !!
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺷﻮﺩ !
ﺗﺎ ﺑﺠﻨﺒﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ !!
ﻣﻬﺮ ﺩﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﮔﺬﺷﺖ ....
ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ !!
ﺑﺎﺯﻛﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺪ !!
ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﻣﻦ ﻭﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ !!
ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻏﺎﺯ
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ
ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ،ﺳﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﻋﺸﻖ ﺍﺯﺁﻥِ ﺧﻮﺩ
ﺗﻮﺳﺖ !
ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ
ﺣﻴﻒ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﮔﻠﻪ ﻭﺷﻜﻮﻩ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎﺑﺨﻮﺍﻫﻲ ...
ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ شنبه سیزدهم دی 1393 ] [ 4:10 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
الهی ... 

 

الهی روزای ذهنتون آفتابی باشه و شبای دلتون مهتابی
الهی غرورتون نشکنه و روحتون زخم نخوره
الهی زندگیتون پر از شادی باشه و خم به ابروتون نیاد
الهی به همه اون چیزایی که میخواین برسین
الهی دنیا به کامتون باشه و به قول قدیمیا شیرین کام باشین
الهی هیچ عزیزی از زندگیتون نره بیرون
الهی هر روزتون بهتر از دیروزتون باشه
الهی آخر و عاقبتتون خیر باشه و سرشار از نیکی
الهی سرتون به سنگی نخوره که به سینه میزدین
الهی هیچ وقت از خاطر اونایی که کنارتون نیستن نرین
الهی بغضتونو نبینم و دردتونو نشنوم
الهی همیشه دستتون پر باشه و دلتون خالی
الهی دلتون دریا باشه و روانتون عرفانی
الهی یه عمر مشغول شادی باشین
بهترین هارو براتون خواستارم دوستای خوب من
بهترین ثانیه ها،بهترین لحظه ها،بهترین آدمها و بهترین خاطره ها


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه یازدهم دی 1393 ] [ 2:24 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
             

 

کتاب دخترم رو بستم. جامدادی رو که چند دقیقه پیش از شدتِ عصبانیت پرت کرده بودم برداشتم. مداد هاش رو یکی‌ یکی‌ گذاشتم سر جاش.


کنارش نشستم، بغلش کردم. بوسیدمش. سرش رو بوسیدم، موهای عرق کرده‌اش رو، پیشونیش رو، گونه ی بر افروخته‌اش رو.

گفتم نمیخوام هیچی‌ بشی‌. نمی‌خوام دکتر و مهندس بشی

. می‌خوام یاد بگیری مهربون باشی‌ .نمی‌خوام خوشنویسی یا چند تا زبون یاد بگیری. می‌خوام تا وقت داری کودکی کنی‌.

شاد باش و سر زنده . قوی باش حتی اگر ضعیف‌ترین شاگردِ کلاس باشی‌. پشتِ همون میز آخر هم می‌شه از زندگی‌ لذت برد.

بهش گفتم تو بده بستون درس و امتحان و نمره هر چی‌
تونستی یاد بگیر ولی‌ حواست باشه از دنیای قشنگِ خودت چیزی مایه نگذاری.

کنارِ هم نشستیم
پاپکورن خوردیم
و فیلم دیدیم

و من تمام مدتِ به خودم
و به یک زندگی‌ فکر می‌‌کردم که آنقدر جدی گرفته بودم.
زندگی‌ که برای من مثل یک مسابقه بود و من در رویای مدال‌هایش تمام روز هاش رو دویده بودم.

هیچکس حتی برای لحظه‌ای مرا متوقف نکرده بود.
هیچکس نگفته بود لحظه‌ای بایستم و کودکی کنم.

هیچکس نگفته بود زرنگ‌ترین شاگردان، خوشبخت‌ترین‌ها نیستند.


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه هشتم دی 1393 ] [ 11:21 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

دعاهای قشنگ روزانه واسه همدیگه:

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ
ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!

الهی آمین

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!

الهی آمین
ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!

الهی آمین

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!

الهی آمین
ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!

الهی آمین

ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه....

الهی آمین


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش
[ چهارشنبه سوم دی 1393 ] [ 12:14 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا تقدیرم را زیبا بنویس کمک کن آن چه تو دیر میخواهی من زود نخواهم و آنچه تو زود میخواهی من دیر نخواهم خدایا به من بیاموز چگونه , قوانین بازی زندگی را رعا یت کنم سرخوش باشم و در جائی که سکوت کردن دشوار است , خاموش بمانم.
--------------------------------------------------
من سعی دارم تو این وبلاگ بگم که چطور میشه همیشه شاد بود و همچنین هر مطلب مفیدی که پیدا کنم رو اینجا میذارم .
امکانات وب