فکــر ، عشــق ، زیبــایی
سوق دادن فکر خود به سمت مثبت اندیشی . عشق . خوبی و زیبایی
قالب وبلاگ
قرار بود پارچه ی کت و شلواری اهدایی به مدرسه، میان شاگردان قرعه کشی شود. 

معلم گفت هر کس نامش را روی کاغذ بنویسد تا قرعه کشی کنند.

وقتی نام حسن درآمد، خود آقا معلم هم خوشحال شد. 
چرا که حسن به تازگی یتیم شده و وضع مالی اش اصلا خوب نبود.

وقتی معلم به کاغذ اسامی بچه ها نگاه کرد؛
روی همه ی آنها نوشته شده بود: حسن...

"مهربانیهای صادقانه ، کودکی هایمان را ازیادنبریم..."


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 9:37 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

خیلی قشنگه بخونید


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 11:59 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

نامه خدا به انسان
صبح که بیدارشدی نگاهت میکردم،اما متوجه شدم که خیلی مشغول انتخاب لباسی که میخوای بپوشی،فکر میکردم يه لحظه وقت داری بمن بگی"سلام"اما بعد دیدمت که ازجا پریدی،اما در عوض تو به دوستت تلفن زدی.با آن همه کارگمان میکنم که وقت نداری با من حرف بزنی.متوجه شدم قبل از نهار هی دوروبرت را نگاه میکنی؛شاید خجالت میکشیدی،يادم نکردي!بعد از انجام چند کار در حالیکه تلویزیون نگاه میکردی،شام خوردی،بازم با من صحبتی نکردی!به خانوادت شب بخیر گفتی و خوابیدي.نمیدانم چرا بمن شب بخیرنگفتی؛اما اشکالی ندارد مگر صبح بمن سلام کردی؟!صورتت را که خستهء تکرارِ یکنواختی های روزمره بود لمس کردم  چقدر مشتاقم که بگویم چطور می توانی زندگیه زیباتر ومفیدتر را تجربه کنی،احتمالاً متوجه نشدی که من در کنارت و برای کمک به تو آماده ام.من آنقدر دوستت دارم که هميشه منتظرتم،منتظر یک سرتکان دادن،یک دعا،یک فکر یا گوشه ای ازقلبت که بسوی من آید،به امید روزي که کمی بمن وقت بدهی
بخاطر خودت! آیا وقت داری که این نامه را برای دیگر عزیزانم بفرستی؟اگر  نه عیبی ندارد من همیشه ؟دوستت دارم ،خدا....

[ شنبه بیست و ششم مهر 1393 ] [ 1:19 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
وابستگی یا دلبستگی؟  (محمد رضا شعبانعلی)

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ!!!
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ!!!
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ ..
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪﺍﻡ..
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ..
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮسﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ خانه ام ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪام...
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﺍﻡ ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ ...
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎﯼ شاملوی ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪام ...
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
به کسی که دوستش داری دلبسته باش نه وابسته.....


موضوعات مرتبط: موفقیت، آرزوها، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 5:25 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
 میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ  ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ 
ﻋﻤﯿﻖ 
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ 
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ 
بودن را 
ﺑﭽﺶ 
ﺑﺒﯿﻦ 
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن
انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند؛ دلیل آشفتگی های دنیا این است که به اشياء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گيرند.
(نلسون ماندلا)


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 12:12 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

علم پزشکی ثابت کرده است که شکستن دل واقعیت است.
یعنی وقتی دل کسی میشکند در قلب اتفاقی می افتد؛مثل یک خون ریزی کوچک یا یک جراحت ....
که حتی می تواند منجر به سکته قلبی شود....
تو دوست خوب من ...
هم مراقب دل خودت باش
هم دل دیگران...
دل شکستن هنر نیست .....
مواظب عواقبش باش
از عواطف انسانی که ارگانهای بدن را ضعیف میکند:
۱_ عصبانیت: کبد را ضعیف میکند.
۲_ غم و غصه: ششها را ضعیف میکند.
۳_ نگرانی: معده را ضعیف میکند.
۴_ استرس:قلب ومغز را ضعیف میکند.
۵_ ترس: باعث از کار افتادن کلیه ها میشود.
جلوگیری از این عواطف منفی میتواندباعث سلامتی شما گردد،پس خونسرد باشید،خوب نگاه کنید،خوب احساس کنید وخوب عمل کنید.
شاد باشید و درهمه حال لبخند بزنید.


موضوعات مرتبط: جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ 11:13 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

پاکتترین هوای دنیامتعلق به لحظه هایی است که دلمان هوای هم رامیکند

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 5:17 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
هرگز، منتظر" فرداى خيالى" نباش.
سهمت را از" شادى زندگى"، همين امروز بگير.
فراموش نکن "مقصد"، هميشه جايى در "انتهاى مسير" نيست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهايیست، که برمى داريم!
چایت را بنوش!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها......
(نیما یوشیج)


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 4:42 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
 

 

برای یک شروع خوب هیچ وقت دیر نیست. حتما شما هم بر حسب عادت بخشی از کارهایتان و یا شروع یک کار جدید را به اول هفته موکول کرده اید؛ امروز همان روز است پس بهتر است دست به کار شوید تا هفته ای موفق را آغاز کنید. همه می دانیم که برای شروع یک فعالیت جدید و شروع کارها هیچ وقت دیر نیست اما اغلب عادت کرده ایم آن را به شروع هفته یا شنبه موکول کنیم، امروز همان شنبه ای است که برای آغاز درنظر گرفته ایم، پس بیایید شروع کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یازده راز برای شروع یک هفته موفق را با شما در میان بگذاریم:


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
ادامه مطلب
[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 12:16 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
جملاتي بسیار زیبا از حسین پناهی "روحش شاد"
میدونی بهشت کجاست؟
یه فضای چند وجب در چند وجب ، بین بازوهای کسی که دوستش داری...


وقتی کسی اندازت نیست، دست به اندازه ی خودت نزن...

ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت زندگی است...

می کوشم غمهایم را غرق کنم، بی شرفها یاد گرفته اند شنا کنند...

مگه اشک چقدر وزن داره که با جاری شدنش اینقدر سبک میشیم؟...

با فنجانی چای هم میتوان مست شد اگر اویی که باید باشد، باشد...

به بهشت نمی روم اگر مادرم آنجا نباشد...

جالب است...! ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشت جز احوالم...

اجازه...! اشک سه حرف ندارد ، اشک خیلی حرف دارد...

کودکی ام را دوست داشتم ، روزهایی که بجای دلم سر زانوهایم زخمی بود...


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 4:31 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد.

توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 3:27 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
‎نادی

بین چاکراهای بدن انرژی از جاهایی حرکت می کنه ، که به اون

نادی

بین چاکراهای بدن انرژی از جاهایی حرکت می کنه ، که به اون " نادی " گفته میشه.

بنابراین در یک جمله میشه گفت :

کانالهای عبور انرژی در بدن = نادی.

رقام متفاوتی وجود داره اما بیشتر دانشمندان گفته اند که 72000 تا نادی در بدن ما وجود داره.چون اگر از چاکرای مثلا" 1 به چاکرای مثلا" 2 انرژی داره حرکت میکنه یا بین باقی چاکراها، این از روی نادیها اتفاق می افته.

بد نیست این رو بدونید که اگر در تدریس شیوه ی شای که در تورنتوی کانادا تدریس میشه دانشجویان را ملزم می کنند که در شبانه روز چندین بار حرکاتی رو انجام بدهند که دقیقا" همون " وضو گرفتن مسلمانان " است به این دلیله که در آرنج و نوک انگشتان نقاط مهمی وجود داره ( ریز چاکراها و نادی ها ) که در وضو در اثر تماس و خود آب ، اونها تحریک می شن و حتی ایجاد شادابی می کنند! در واقع وضو به نوعی تحریک نادی است!


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، خدا، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ شنبه پنجم مهر 1393 ] [ 11:39 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

‎خالی کردن فکر ، پاک کردن ذهن و خلاص شدن از فکر.

 

ما از صبح تا شب به هزار مادیات فکر می کنیم و کم کم ذهن ما در این همه شلوغی، نیروی خودش رو از دست می ده.حتی وقتی بیکار می شیم برای تفریح باز به مرور شلوغیهای دور و برمون می پردازیم . باز شروع به تجزیه تحلیل دعواها و بگو مگو هامون می کنیم. انگار می ترسیم یه لحظه ذهنمون در سکوت بمونه!تنها راه نجات ذهن ما از این همه هیاهو مدیتیشن کردن و به سکوت رسیدنه.سکوت ذهنی نیروی ذهن ما رو بالا می بره.تا می تونید به سکوت، به انرژی ، به معنویات و آگاهی ها فکر کنید تا قدرتهای ذهنیتون افزایش پیدا کنه.

یک مسئله ی خیلی مهم در این باره اینه که ذهنمون رو از شرطی شدن نجات بدیم.یعنی چی؟ مثلا

 

خالی کردن فکر ، پاک کردن ذهن و خلاص شدن از فکر.

 


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوم مهر 1393 ] [ 3:2 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

الهی اونقدر بخندی که صدای خنده هات بشه عذاب دشمنات..
الهی از شادی اونقدر اشک بریزی که دشمناتو سیل ببره...
الهی روزیت اونقدر زیاد بشه که اضافیشو بریزی واسه دشمنات...
الهی اونقدر غرق خوشبختی بشی که دشمنات نتونن ببیننت...
الهی همیشه تنت سالم باشه و عاقبتت به خیر بشه...
الهی که هیچوقت غم نبینی...
و الهی که خدا همیشه هواتو داشته باشه
اینم دعای اولین روز پاییز


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، تصاویر زیبا
[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 10:22 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩکی ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ .
ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﺭﯾﺎی ﺩﺯﺩ ...

ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ
ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﺭﯾﺎی ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ...

ﺟﻮﺍﻧی ﻏﺮﻕ ﺷﺪ
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﺭﻳﺎی ﻗﺎﺗﻞ ...

ﭘﻴﺮﻣﺮﺩی ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪی ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ
ﻧﻮﺷﺖ :
ﺩﺭﻳﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻣﻮﺟﯽ

موج ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ .
ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ :

" به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی " .

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

ﺣﺲ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ..

" ﺧﺪﺍﯾﺎ" ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺩﯾﮕﻪ ..
ﭘﺲ ﺁﻣﯿﻦ !.

 
 

موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، سخنان بزرگان
[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 10:15 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
پرندگان به برکه های آرام پناه می برند و انسانها به دلهای پاک ،

دلهای پاک همچون برکه های آرام اند و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد می کنند .

زلال باشیم ؛ شاید مایه آرامش هم گردیم

 


موضوعات مرتبط: زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ] [ 1:8 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

انار فصل ندارد
هر وقت تو بخندی
می شکفد :))

‎انار فصل ندارد
هر وقت تو بخندی
می شکفد :))‎

موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 8:31 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايي هست،

اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،

خدا هست.

زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.

زندگی همچون رودی بزرگ كه به دريا می رود،

دامان خدا را می جويد .

خورشيد هنوز طلوع ميكند

فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است :

بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمين مي كشد :

امواج دريا، آواز می خوانند،

بر ميخيزند و خود را در آغوش ساحل گم ميكنند.

گل ها باز می شوند و جلوه می كنند و می روند .

نيستی نيست .

هستی هست .

پايان نيست.

راه هست.

تولد هر كودك، نشان آن است كه :

خدا هنوز از انسان نااميد نشده است .

رابيندرانات تاگور


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 7:12 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
‎کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی مان
 شکل می دهند. ما می توانیم با استفاده از کلمه ها و اصطلاح های مثبت
 ، انرژی مثبت را بین همه پخش کنیم.برای مثال ما می تونیم از جایگزین
 های زیر در صحبت هایمون استفاده کنیم : 
 
به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود

به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی

به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار
 من گذاشتید متشکرم

به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود

به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟

به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده

به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما

به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه

به جای فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم

به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم

به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست

به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم

به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود

به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه

به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم

به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

به جای جملاتی از جمله چقدر چاق شدی؟، چقدر لاغر شدی؟، چقدر
خسته به نظر می‌آیی؟، چرا موهات را این قدر کوتاه کردی؟، چرا ریشت را
بلند کردی؟، چراتوهمی؟، چرا رنگت پریده؟، چرا تلفن نکردی؟، چرا حال مرا
 نپرسیدی؟  بگوییم: سلام به روی ماهت، چقدر خوشحال شدم تو را
دیدم،  همیشه در قلب من هستی و....‎

کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی مان
شکل می دهند. ما می توانیم با استفاده از کلمه ها و اصطلاح های مثبت
، انرژی مثبت را بین همه پخش کنیم.برای مثال ما می تونیم از جایگزین
های زیر در صحبت هایمون استفاده کنیم :

به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود

به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

به جای دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی

به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار
من گذاشتید متشکرم

به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود

به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟

به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده

به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما

به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه

به جای فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم

به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم

به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست

به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم

به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود

به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه

به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم

به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

به جای جملاتی از جمله چقدر چاق شدی؟، چقدر لاغر شدی؟، چقدر
خسته به نظر می‌آیی؟، چرا موهات را این قدر کوتاه کردی؟، چرا ریشت را
بلند کردی؟، چراتوهمی؟، چرا رنگت پریده؟، چرا تلفن نکردی؟، چرا حال مرا
نپرسیدی؟ بگوییم: سلام به روی ماهت، چقدر خوشحال شدم تو را
دیدم، همیشه در قلب من هستی و....


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 ] [ 11:23 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا تقدیرم را زیبا بنویس کمک کن آن چه تو دیر میخواهی من زود نخواهم و آنچه تو زود میخواهی من دیر نخواهم خدایا به من بیاموز چگونه , قوانین بازی زندگی را رعا یت کنم سرخوش باشم و در جائی که سکوت کردن دشوار است , خاموش بمانم.
--------------------------------------------------
من سعی دارم تو این وبلاگ بگم که چطور میشه همیشه شاد بود و همچنین هر مطلب مفیدی که پیدا کنم رو اینجا میذارم .
امکانات وب