فکــر ، عشــق ، زیبــایی
سوق دادن فکر خود به سمت مثبت اندیشی . عشق . خوبی و زیبایی
قالب وبلاگ

چند نکته طلایی برای شناخت بهتر هویت خود! 

7personally


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 ] [ 11:55 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

ﺷﺒﻲ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻛﺎﻥ ﻧﺠﺎﺭﻱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ

ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ

ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﺭ

ﮔﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰﺩ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺭﻩ ﮔﻴﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺯﺧﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ

ﻣﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ

ﺍﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ

ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺩﻭﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺍﻭ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﮔﺶ

ﺣﺘﻤﻲ ﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﯿﺮﺩ

ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ

ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺭﻩ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩ .

ﻧﺠﺎﺭ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺁﻣﺪ

ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺭﻩ ﻻﺷﻪﺀ ﻣﺎﺭﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺧﻢ

ﺁﻟﻮﺩ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺧﺸﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺩﺭﻟﺤﻈﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ

ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ

ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ

ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻳﺮ ﺷﺪﻩ ...

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ

ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻴﻢ

ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ؛

ﺍﺯﺁﺩﻣﻬﺎ؛

ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ؛

ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎ؛

ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺩﻫﻴﻢ ﺑﻩ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ

ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻭ ﺑﺠﺎ .

ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﻛﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﺶ

ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﻲ .....

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻤﺎﻥ ....

ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻨﺪ ...

ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻥ

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ..

ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻫﺎ ﺷﻮ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺒﺨﺶ

ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ سه شنبه چهاردهم بهمن 1393 ] [ 9:25 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

®®دلم باران
دلم دریا
دلم لبخند ماهی ها
دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور
دلم بوی خوش بابونه می خواهد
دلم یک باغ ِ پر نارنج
دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِ صبح شالیزار
دلم صبحی
سلامی
بوسه ای
عشقی
نسیمی
عطر لبخندی
نوای دلکش تارو کمانچه
از مسیری دورتر حتی
دلم شعری سراسر دوستت دارم
دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد
دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند
دلم آوازهای سرخوش مستان ِ بی دل
نیمه شب ها زیر پوست مهربان شب
دل ای دل گفتن شبگردهای عاشق ِدیروز
دلم دنیای این روز من و ما را
به لطف غسل تعمید کشیش عشق
از اول مهربان تر شادتر آبادتر
حتی بگویم زیرو رو وارونه می خواهد ..
دلم ....                                                 

دلم  یک اتفاق تازه میخواهد®®


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه سیزدهم بهمن 1393 ] [ 9:22 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

حتما حتما این شعر زیبای فردوسی بزرگ رو بخونید

دقت کنید که نهصد سال پیش این شعر سروده شده

در این خاک زرخیز ایران زمین

نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود

وز آن کشور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیششان

گنه بود آزار کس پیششان

همه بنده ناب یزدان پاک

همه دل پر از مهر این آب و خاک

پدر در پدر آریایی نژاد

ز پشت فریدون نیکو نهاد

بزرگی به مردی و فرهنگ بود

گدایی در این بوم و بر ننگ بود

کجا رفت آن دانش و هوش ما

که شد مهر میهن فراموش ما

که انداخت آتش در این بوستان

کز آن سوخت جان و دل دوستان

چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟

خرد را فکندیم این سان زکار

نبود این چنین کشور و دین ما

کجا رفت آیین دیرین ما؟

به یزدان که این کشور آباد بود

همه جای مردان آزاد بود

در این کشور آزادگی ارز داشت

کشاورز خود خانه و مرز داشت

گرانمایه بود آنکه بودی دبیر

گرامی بد آنکس که بودی دلیر

نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت

نه بیگانه جایی در این خانه داشت

از آنروز دشمن بما چیره گشت

که ما را روان و خرد تیره گشت

از آنروز این خانه ویرانه شد

که نان آورش مرد بیگانه شد

چو ناکس به ده کدخدایی کند

کشاورز باید گدایی کند


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 ] [ 12:15 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت : شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!

خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟

آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...

خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی ؟!... بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد .

اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : « کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند » .

و هم او در جایی دیگر می گوید : « آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند » .

امیدوارم همه ما ارزش زندگی را بدانیم و برای شادی هم بکوشیم


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ شنبه یازدهم بهمن 1393 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 5:27 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

جمـلات الهـام بخـش براي زندگـي


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ 5:17 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

 

خدایا من طاقت غم رو ندارم  

شادی پای خودم  

گرفتن غم هام پای تو


موضوعات مرتبط: موفقیت، آرزوها، زندگی، شادی و آرامش، خدا
[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 5:18 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
چگونه شاد باشیم؟ 

 برگرفته از وبلاگ قطره های الماس


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش
[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 10:59 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺖ؛
ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞ
ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ
ﺩﺭ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﻪ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺭﺕ
ﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﻭﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ؛ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮﯾﺠﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻭﻣﺤﮑﻤﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺵ ﻭﺧﺮﻭﺵ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﻧﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ، ﺩﺭﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﺭﻭﺗﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﺨﺖ ﻭﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺯﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻧﺮﮊﻯ ﺩﺍﺩﻩ؛ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﻌﻢ ﻣﯽ
ﺩﻫﻨﺪ،
ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﻧﺴﯿﻢ ﺭﻭﺡ ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .
ﺗﻘﺪﯾﻢ به ﺩﻭﺳﺘﺎن ﺧﻮبم که ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﻣﺜﻪ ﻋﻄﺮ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ....سربلندو برقرارباشید


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ یکشنبه پنجم بهمن 1393 ] [ 10:4 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

اين متن قشنگ كمي آرامش ميده


دل بــســـپــار...

به آتشی که نمى سوزاند
" ابراهیم " را

و دریایى که غرق نمی کند
" موسى " را

نهنگی که نمیخورد
"یونس"را

کودکی که مادرش او را
به دست موجهاى " نیل " می سپارد
تا برسد به خانه ی تشنه به خونش

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند
سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!
که اگر همه ی عالم
قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد ،
" نمی توانند "
پس
به " تدبیرش " اعتماد کن
به "  حکمتش " دل بسپار
به او " توکل " کن
و به سمت او ”قدمی بردار : سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...
 میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد...!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ  ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﭘﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ
ﻋﻤﯿﻖ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
بودن را
ﺑﭽﺶ
ﺑﺒﯿﻦ
ﻟﻤﺲ ﮐﻦ
ﻭﺑﺎﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ لبخند بزن.....


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ شنبه چهارم بهمن 1393 ] [ 6:19 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

به بقالی یا سوپر مارکت های محله های فقیر نشین برید و از مغازه دار بخواهید دفتر بدهی مشتریان رو بهتون نشان بده.بدون شک زنان بیوه و فقیرانی را خواهیم یافت که اجناس و مایحتاجشون را به صورت نسیه میخرن و صبر میکنن تا یارانه را دریافت کنن و یا از جایی بهشون کمک برسه.خواهید دید که حجم بدهی هاشون در دیدگاه شما بسیار کم خواهد بود ولی برای آنان بار سنگینی در زندگیشان هست، بدهی هایی که قادر به پرداخت آنان هستید را پرداخت کنید، حتی توانستید جزیی از اون را پرداخت کنید. هرماه یا هر وقت توانستید این کار را در مغازه های مختلف انجام بدین تا این خیر شامل تعداد زیادی از خانواده ها شود.اگر قادر به کار نیستید این ایده و فکر را به دیگران بگید، شاید دیگران بتوانند به آن عمل کنند.اطمینان داشته باشید ارزش این کار اگر از پخش غذای نذری در مساجد بیشتر نباشد، کمتر نیست.پس بخاطر نیازمندان این متن را انتشار دهید.


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ سه شنبه سی ام دی 1393 ] [ 9:9 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ !

ﻣﺮﺩ گفت:ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ !

ﻣﺮﮒ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ..

ﻣﺮﺩ : ﺧﻮﺏ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ .!!!

ﻣﺮﮒ ": ﺣﺘﻤﺎ".

ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ..

مرﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ..

ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ .!!!

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ تلاش ﮐﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ...!!!

کلاغ وطوطی هر دو زشت آفریده شدند.

طوطی اعتراض کرد وزیبا شد اما کلاغ راضی بود به رضای خدا، امروز طوطی در قفس است وکلاغ آزاد...!!

پشت هر حادثه ای حکمتی است که شاید هرگز متوجه نشوی!

هرگز به خدا نگو چرااااا؟


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه بیست و نهم دی 1393 ] [ 12:45 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﻑ ﺍﻭﻣﺪﻩ...
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ..
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ...
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯿﻪ...
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻮ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯿﺎﻡ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻡ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻟﯽ ﻟﯽ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺧﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ...
ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﻤﻮﻥ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻋﯿﺪﯼ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻮﻻﯼ ﺗﻪ ﻗﻠﮏ...
ﻫﻤﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺰﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻢ ﻣﻴﺮﻓﺖ...
ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﺮﺩ...
ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺸﺪ...
ﭼﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ....
ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ...


موضوعات مرتبط: موفقیت، داستان، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا
[ یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 ] [ 9:57 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

ایده هایی برای فرار از روزمرگی 

1

زندگی پر از زیبایی و لحظه های هیجان انگیزه. به هر بخشی از اون که نگاه کنید، کارها و عادت هایی وجود داره که میتونه روحیه تون رو از این رو به اون رو کنه و مسیر زندگیتون رو از روزمرگی ها خارج کنه. درسته که گشتن دور دنیا و سفر کردن خیلی لذتبخشه، اما این دلیل نمیشه که سکونت داشتن در یک مکان به زندگی حوصله سر بر و بی هیجانی تبدیل بشه.

هر روزی که از خوب بیدار میشیم، هزاران دلیل برای داشتن هیجان و ذوق برای شروع یک روز متفاوت دور و برمون وجود داره. ما دوست داریم بهتون کمک کنیم این بهانه های کوچک خوشبختی رو در اطرافتون شناسایی کنید و برای خودتون حس های جدید و خوشحال کننده بسازید. به همین خاطر هر دوشنبه، یه سری ایده برای امتحان کردن یه کار جدید بهتون پیشنهاد میدیم.

ایده های این هفته برای فرار از روزمرگی و به دست آوذدن حس های خوب و هیجان انگیز رو از دست ندین. شاید یکی از این ایده ها بتونه یک روز شما رو در این هفته به یک روز بیاد موندنی تبدیل کنه.

۱_ کمی به طبیعت نزدیک شو.

۲_ یک غذای جدید رو امتحان کن.

۳_ یک مزه جدید بستنی رو تست کن.

۴_ یک ورزش جدید رو فقط برای چند ساعت امتحان کن.

۵_ عادت های آدم های خوشحال رو تمرین کن.

۶_ هر چند وقت یک بار به خانواده زنگ بزن.

۷_ کمی در شبکه های اجتماعی فعالیت کن.

۸_ یکی از شلوغ ترین جاهای خونه رو مرتب کن.

۹_ یک عطر جدید بزن.

۱۰_ یک شب رو با بازی های تخته ای و فکری بگذرون.


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 ] [ 1:7 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست...

 برای کسی که دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح"

شاید همه آنچه در زندگی می خواهم را نداشته باشم اما آنقدر مورد لطف خدا هستم که همه آنچه نیاز دارم فراهم است. به همین خاطر شکرگزارم

وقتی دعا میکنی، دعای تو از این جهان خارج میشود و به جایی میرود که هیچ زمانی نیست.

دعایت به قبل از پیدایش عالم میرود.

دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را مینویسند میرود.

و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد.


موضوعات مرتبط: موفقیت، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، سخنان بزرگان
[ پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 ] [ 1:6 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 


 چقدر اين متن رو دوست دارم :


ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...!!!
ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ...
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ
ﭼﭙﺶ !!!
ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ...!!!
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ...گل بود،،،،،
ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ...
ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ
ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!!
آنکه تو را میخواهد!!!!
به هر بهانه ای میماند!!!!!! 


* زنده ياد حسين پناهی*

[ چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 ] [ 11:57 قبل از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

دوستان معجزه زندگي اند.

گاه در اوج غم و غصه و درد،

يادي از خنده، و يا لبخندي،

گِرهی از دل پردرد تو را وا بِكند،

مرهم زخم تو، پيدا بكند.

گرچه شايد،

حتي،

نه تو او را ديده اي

و نه اميد به ديدارش هست.

ولي از بوي خوش پاكي و زيبايي او

که در این نزدیکی است،

دل طوفان زده ات، گرم شود.

و تو خود ميبيني

غرق شادي شده اي.

پس تو هم باور كن

دوستان معجزه ی زندگی اند


موضوعات مرتبط: موفقیت، شعر، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 12:18 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

مهربان پروردگارم ..........
از من دور نیستی که به دور دست ها بنگرم!
از دیده ام نرفته ای که دیدنت را آرزو کنم!
پنهان نبوده ای که برای پیدا کردنت از پای در آیم!
با همه ناپیدایی در همه جا پیدایی ...
الهی تو در جویبار رگ هایم جریان داری!
در همه نفسهایم جاری هستی!
در شگفتی های وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای
هر تپش دلم تو را فریاد می زند!
خدایا در کعبه چرا؟! تو در دیده منی ...
سر گشتگی ،در بادیه ها چرا؟! تو در دل منی ...
در بی سوئی ها و بی کرانگی ها چرا؟! تو در جان منی .............
نازنین خدای من,امروز برای همه دوستانم، عشق حقیقی,سلامتی,آرامش و نیکبختی را آ رزو دارم.
خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است.
و دلشان را لبریز کن از شادی و لبانشان را با گل لبخند شکوفا کن....
الهی آمین........


موضوعات مرتبط: موفقیت، آرزوها، جملات عاشقانه، زندگی، شادی و آرامش، خدا، سخنان بزرگان
[ دوشنبه پانزدهم دی 1393 ] [ 12:2 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]

 

پولدارى؛
منش است و ربطى به ميزان دارايى ندارد...

گدايى؛
صفت است و ربطى به بى پولى ندارد...

دانايى؛
فهم و شعور است و ربطى به مدرك تحصيلى ندارد...

نادانى؛
ياوه گويى است و ربطى به زياده گويى ندارد...

دشمن؛
نمايشى از كمبودها و ضعف هاى خويش است و ربطى به بدسرشتى و بدخواهى طرف مقابل ندارد...

يار؛
همدلى است و ربطى به همراهى و پر كردن كمبود ندارد...

وقتى گرسنه اى، يک لقمه نان خوشبختی است...
وقتى تشنه اى، يک قطره آب خوشبختی است...
وقتى خوابت می آید، يک چرت كوچك خوشبختی است...
خوشبختى يک مشتى از لحظات است...
يک مشت از نقطه هاى ريز، كه وقتى كنار هم قرار مى گيرند، یک خط را ميسازند به نام زندگی.......قدر خوشبختی هایتان را بدانید....


موضوعات مرتبط: موفقیت، زندگی، شادی و آرامش، تصاویر زیبا، سخنان بزرگان
[ یکشنبه چهاردهم دی 1393 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ مهرداد یعقوبی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

خداوندا تقدیرم را زیبا بنویس کمک کن آن چه تو دیر میخواهی من زود نخواهم و آنچه تو زود میخواهی من دیر نخواهم خدایا به من بیاموز چگونه , قوانین بازی زندگی را رعا یت کنم سرخوش باشم و در جائی که سکوت کردن دشوار است , خاموش بمانم.
--------------------------------------------------
من سعی دارم تو این وبلاگ بگم که چطور میشه همیشه شاد بود و همچنین هر مطلب مفیدی که پیدا کنم رو اینجا میذارم .
امکانات وب